昔昔鹽-風月守空閨

良人猶遠戍,
耿耿夜閨空。
繡戶流宵月,
羅幃坐晚風。
魂飛沙帳北,
腸斷玉關中。
尚自無消息,
錦衾那得同。

 

Tích tích diêm - Phong nguyệt thủ không khuê

Lương nhân do viễn thú,
Cảnh cảnh dạ khuê không.
Tú hộ lưu tiêu nguyệt,
La vi toạ vãn phong.
Hồn phi sa trướng bắc,
Trường đoạn Ngọc quan trung.
Thượng tự vô tiêu tức,
Cẩm khâm na đắc đồng.

 

Dịch nghĩa

Phu quân còn đi lính thú xa,
Ban đêm phòng the sáng đèn.
Trăng đêm chiếu ngôi nhà sang trọng,
Gió chiều thổi vào màn lụa.
Hồn bay về trại quân nơi sa mạc phương bắc,
Buồn đứt ruột tại ải Ngọc Môn.
Lâu rồi không có tin tức,
Chăn gấm cũng giống vậy.


Tác giả làm 20 bài với một tựa đề chung "Tích tích diêm", lấy ý từ một bài thơ ngũ ngôn 20 câu của Tiết Đạo Hành, rồi lấy mỗi câu của bài thơ này làm đầu đề cho 20 bài thơ của mình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trượng phu mãi đóng chốn xa
Đêm nay phòng vắng chan hoà ánh trăng
Lầu hoa bóng sáng giăng giăng
Rung rinh màn lụa gió len lén vào
Hồn theo trướng bắc xa xôi
Ruột tan vào những núi đồi Ngọc Quan
Chẳng hay âm tín của chàng
Gối chăn nay đã dở dang chung cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ải xa chàng lính thú,
Phòng không ánh nguyệt tràn.
Trăng muộn xuyên khung cửa,
Gió chiều quyện bức màn.
Thả hồn theo trướng bắc,
Đứt ruột với Ngọc Quan.
Lâu rồi không tin tức,
Chăn gấm mải thiếu chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phu quân còn nơi xa trấn đóng
Ban đêm phòng the sáng ánh đèn
Lầu son vằng vặc trăng đêm
Gió chiều vẩn đền bên rèm lụa thêu
Hồn bay về trướng lều ải bắc
Buồn não lòng ải Ngọc thăm chàng
Lâu rồi thư chẳng một hàng
Giống như chăn gấm vắng chàng bỏ không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời