昔昔鹽-蘼蕪葉復齊

提筐紅葉下,
度日采蘼蕪。
掬翠香盈袖,
看花憶故夫。
葉齊誰復見,
風暖恨偏孤。
一被春光累,
容顏與昔殊。

 

Tích tích diêm - Mi vu diệp phục tề

Đề khuông hồng diệp hạ,
Độ nhật thái mi vu.
Cúc thuý hương doanh tụ,
Khán hoa ức cố phu.
Diệp tề thuỳ phục kiến,
Phong noãn hận thiên cô.
Nhất bị xuân quang luỹ,
Dung nhan dữ tích thù.


Mi vu là một loại cây thân thảo có hoa thơm, còn được gọi là cây xuyên khung hoặc kỳ chỉ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nâng giỏ lên, lá thắm hồng
Qua ngày đi hái những mầm mi vu
Vốc tay, đầy áo hương nhu
Nhìn hoa mà nhớ chồng xưa đoạn đành
Mi vu mọc lá đầy cành
Gió tuy ấm, hận riêng mình đơn côi
Tuổi xuân tích luỹ thêm rồi
Ngắm dung nhan bỗng bùi ngùi hơn xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mang sọt đi dưới giàn lá đỏ
Hái mi vu sống độ qua ngày
Bụm rau tay áo thơm đầy
Xem hoa lại nhớ tới người chồng xưa
Lá mọc đều bây giờ ai gặp
Gió ấm mà hận kiếp đơn côi
Bao xuân tích luỹ tuổi rồi
Dung nhan đổi khác với hồi trước kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời