漢陰庭樹

掘溝引水澆蔬圃,
竹插為籬護藥苗。
楊柳如絲風易亂,
梅花似雪日難消。

 

Hán Âm đình thụ

Quật câu dẫn thuỷ kiêu sơ phố,
Trúc sáp vi ly hộ dược miêu.
Dương liễu như ty phong dị loạn,
Mai hoa tự tuyết nhật nan tiêu.

 

Dịch nghĩa

Đào rãnh dẫn nước vào vườn rau,
Dựng tre làm hàng rào để bảo vệ thuốc mới ra lá.
Tơ liễu dễ bị gió nhiễu loạn,
Hoa mai trông tựa tuyết nhưng ánh nắng khó mà làm nó tan.


Hán Âm ở phía nam tỉnh Thiểm Tây, trong lưu vực sông Hán.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đào rãnh cho vườn rau có nước
Cắm tre cho cây thuốc tốt tươi
Gió lùa tơ liễu tơi bời
Hoa mai tựa tuyết nắng trời khó tan

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phướớc Hậu

Đào rãnh vào vườn nước tưới rau
Cắm tre che lá thuốc làm rào.
Gió lùa tơ liễu tơi bời động
Tựa tuyết hoa mai nắng chẳng khô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời