江樓書懷

獨上江樓思悄然,
月光如水水如天。
同來玩月人何在,
風景依稀似去年。

 

Giang lâu thư hoài

Độc thướng giang lâu tứ tiễu nhiên,
Nguyệt quang như thuỷ, thuỷ như thiên.
Đồng lai ngoạn nguyệt nhân hà tại,
Phong cảnh y hi tự khứ niên.

 

Dịch nghĩa

Một mình lên lầu bên sông ý tứ miên man
Trăng sáng như nước, nước sáng như trời
Người cùng ta đến đây ngắm trăng bây giờ ở nơi nào
Phong cảnh dường như cũng vẫn giống như năm trước

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Tứ @www.maihoatrang.com

Hoài cảm lên lầu đứng lẻ loi
Sông lồng trăng sáng nước như trời
Người cùng thưởng nguyệt nay đâu nhỉ
Cảnh cũ năm xưa chẳng đổi dời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Lên gác bên sông một ngậm ngùi,
Sáng trăng như nước, nước như trời.
Bạn chơi năm ngoái nào đâu tá?
Trăng nước như xưa chín với mười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Trầm tư riêng một bóng trên lầu,
Trời, nước cùng trăng sáng một mầu.
Phong cảnh y như năm ngoái đó,
Nay người cùng ngắm ở nơi đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lầu sông riêng bước dạ nao nao,
Trời, nước tiệp màu ánh nguyệt cao.
Người thưởng trăng cùng, đâu chẳng biết,
Cảnh quang y hệt tựa năm nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Lên lẻ lầu sông luống ngậm ngùi
Ánh trăng như nước, nước như trời
Người xưa cùng ngắm trăng đâu nhỉ?
Cảnh vẫn như là cảnh trước thôi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Trầm ngâm lên đứng lầu sông,
Sáng trăng như nước, nước trong như trời.
Người cùng thưởng nguyệt đâu rồi?
Mà phong cảnh vẫn sáng ngời như xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Bên sông lầu vắng miên man
Bóng trăng hắt nước in sang sắc trời
Trăng trong, tri kỉ đâu rồi?
Người đi, cảnh chẳng đổi dời khác xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Giang lâu thơ thẩn một mình,
Long lanh trăng nước, mông mênh nước trời.
Người cùng thưởng thức đâu rồi,
Phong quang phảng phất như hồi năm xưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Lên lầu vời vợi lòng buồn,
Trăng trong như nước, nước trong như trời.
Ngắm trăng người cũ đâu rồi?
Trước lầu phong cảnh như hồi năm qua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thơ thẩn lên lầu cạnh bến chơi,
Ánh trăng như nước, nước như trời.
Cùng xem trăng sáng người đâu nhỉ?
Phong cảnh như xưa chẳng đổi dời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối