Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/01/2007 06:43

憶山陽其一

家在枚皋舊宅邊,
竹軒晴與楚坡連。
芰荷香繞垂鞭袖,
楊柳風橫弄笛船。
城礙十洲煙島路,
寺臨千頃夕陽川。
可憐時節堪歸去,
花落猿啼又一年。

 

Ức Sơn Dương kỳ 1

Gia tại Mai Cao cựu trạch biên,
Trúc hiên tình dữ Sở pha liên.
Kỵ hà hương nhiễu thuỳ tiên tụ,
Dương liễu phong hoành lộng địch thuyền.
Thành ngại thập châu yên đảo lộ,
Tự lâm thiên khoảnh tịch dương xuyên.
Khả liên thời tiết kham quy khứ,
Hoa lạc viên đề hựu nhất niên.

 

Dịch nghĩa

Nhà ở cạnh nhà Mai Cao cũ
Hiên trúc quang đãng liền với dốc Sở
Hương củ ấu và hoa sen thơm quanh tay áo rũ xuống như roi ngựa
Dương liễu gió thổi ngang qua như tiếng sáo đùa dỡn bên thuyền
Thành vướng khói vùng đảo (tiên) thập châu
Chùa gần ngàn khoảng ruộng lớn nằm bên con sông dưới bóng chiều
Khá thương thời tiết tốt có thể về được
Hoa rụng vượn kêu cũng đã được một năm rồi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhà cạnh nơi xưa Mai Cao ở
Hiên trúc liền dốc Sở rạng quang
Hương sen quanh quẩn áo choàng
Gió reo dương liễu thuyền vang tiếng địch
Thành vương khói đất linh mười đảo
Chùa gần sông ngàn khổ bóng chiều
Muốn về thời tiết cũng theo
Một năm nay đã vượn kêu hoa tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Xóm cũ Mai Cao vốn láng giềng,
Dốc Sở tiếp dài phía mái hiên.
Sen vờn tay áo dường roi ngựa,
Gíó xuyên nhành liễu ngỡ sáo thuyền.
Thành cũ bãi dài bên đảo khói,
Sông chiều đồng rộng trước viện thiền.
Khá thương thời tiết nay về được,
Hoa tàn vượn hú đã một niên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà gần bên Mai Cao bạn cũ
Hàng hiên nhìn đất Sở sườn non
Hoa sen hương ngát bay dồn
Gió đưa cành liễu phất ngang mái thuyền
Thành quách đóng xa liền sông bãi
Chùa bên sông nắng dãi chiều hôm
Thời tiết thuận, ta về luôn
Hoa rơi vuợn hú đã tròn một năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời