Dưới thềm ngay ngắn lá ngô đồng
Mưa tạnh trên cành nặng chĩu bông
Nếu quạ và chim không hoảng loạn
Trong nhà hẳn có tổ phượng hoàng

tửu tận tình do tại