Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 27/06/2015 20:50 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/06/2015 07:37 bởi Vanachi
Triệu Diên Thọ 趙延壽 (?-948) người Thường Sơn (nay là Chính Định, Hà Bắc) đời Liêu. Ông vốn họ Lưu, vì làm con nuôi Triệu Đức Quân nên đổi sang họ Triệu. Ban đầu làm quan cho Hậu Đường, thăng dần đến Khu mật sứ, ông đem quân đi dẹp, quân thua, ông bị nhốt ở Khiết Đan. Ở Liêu, ông làm quan đến chức Đại thừa tướng. Sau ông bị Vĩnh Khang Vuơng Da Luật Nguyễn bắt được và chết ở Liêu. Thơ ông phần nhiều mang khí phách hào hùng khảng khái. Nay chỉ còn một bài thơ.