Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 13/06/2008 03:14 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/06/2008 08:24 bởi Vanachi
Đây là tập trường ca ca ngợi tinh thần cách mạng cao cả của nhân dân Triều Tiên anh hùng. Cốt truyện như sau: Hưng Sơn, "nơi hẻm cùng trên núi cao Trường Bạch", vùng núi cao Triều - Trung là căn cứ địa kháng Nhật của đội du kích Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, đứng đầu là đồng chí Kim Nhật Thành. Từ nơi đây, vị chỉ huy đội quân cách mạng đã làm việc ngày đêm, đã giao cho chính uỷ Triết Hạo vượt sông Áp Lục về nước để nhóm lên ngọn lửa giải phóng cho quần chúng. Ở một làng miền núi, nông dân bị giặc Nhật vơ vét hết của cải. Người con gái của Kim Doãn Triết là Hoa Phấn, ngày ngày vác cuốc vào rừngđào củ mài để nuôi cả gia đình và nuôi cán bộ hoạt động bí mật. Triết Hạo, đồng chí công nhân Hàm Hưng và Vĩnh Nam đã đến đây tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo quần chúng đứng lên đấu tranh.…

 

Chương I

 1. 1
  1
 2. 2
  1
 3. 3
  1
 4. 4
  1