Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2016 23:31

和張燕公耗磨日飲

春來半月度,
俗忌一朝閑。
不酌他鄉酒,
無堪對楚山。

 

Hoạ Trương Yên công “Háo ma nhật ẩm”

Xuân lai bán nhật độ,
Tục kỵ nhất triêu nhàn.
Bất chước tha nhân tửu,
Vô kham đối Sở san.

 

Dịch nghĩa

Xuân đã qua nửa tháng,
Theo tục, hôm nay có một buổi sáng an nhàn.
Không uống rượu nơi đất khách này,
Thì không chịu nổi buồn khi đối mặt với núi non đất Sở.


Trương Yên công tức Trương Duyệt, làm quan tới chức tới trung thư lệnh, tước tới Yên quốc công, nhưng tể tướng Diêu Sùng không ưa ông, giáng ông làm thứ sử Nhạc Châu. Háo ma nhật là ngày 16 tháng giêng âm lịch, trong ngày này nhà quan không mở kho. Tác giả đang làm giám sát ngự sử trong triều, phạm lỗi bị lưu đày ra Nhạc Châu. Hai ông gặp nhau ở Nhạc Châu với cùng tâm sự buồn nên có thơ xướng hoạ cùng nhau.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã qua chừng hơn nửa tháng
Theo tục thì một sáng an nhàn
Nếu không rượu khách uống tràn
Thì không chịu nổi Sở san quá buồn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân qua hơn nửa tháng
Theo tục sáng nay chơi
Xứ người không uống rượu
Non Sở chạnh trông vời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tháng giêng xuân mới qua rằm
Tục kiêng một sáng thanh nhàn, làm chi
Tha hương chẳng uống rượu đầy
Vui buồn núi Sở giải khuây thế nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân qua hơn nửa tháng rồi,
Hôm nay theo tục sáng chơi an nhàn.
Rượu không đất khách say tràn,
Núi non đất Sở luôn mang nổi buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời