Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Trĩ (1 bài)
- Chu Bang Ngạn (16 bài)
- Hạ Chú (21 bài)
- Lý Phác (1 bài)
- Khắc Cần thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 07:33 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/10/2008 08:09 bởi Admin
Triều Thuyết Chi 晁說之 (1059-1129) tự Dĩ Đạo 以道, hiệu Cảnh Vu sinh 景迂生, người Tế Châu (Sơn Đông), đỗ tiến sĩ trong khoảng niên hiệu Nguyên Phong đầu đời Tống Thần Tông. Tác phẩm có "Cảnh Vu sinh tập".

 

Tuyển tập chung