Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 10:19

思歸

慕義名空在,
輸忠孝不全。
報恩無有日,
歸國定何年?

 

Tư quy

Mộ nghĩa danh không tại,
Thâu trung hiếu bất toàn.
Báo ân vô hữu nhật,
Quy quốc định hà niên?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vì nghĩa tiếng thơm còn đấy
Nhưng trung lẫn hiếu không tròn
Đền ơn biết ngày nào dứt
Năm nào trở lại hương thôn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì nghĩa tiếng thơm còn đấy thôi,
Nhưng trung lẫn hiếu chẳng tròn đời.
Báo ơn chẳng biết ngày nào dứt,
Trở lại nước nhà biết có thời?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời