Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2015 07:50, số lượt xem: 366

Ta cõi bình yên với phận nghèo
Bạn tìm sóng dữ để mà leo
Ta thời nợ gối, chìm như sỏi
Bạn lúc giàu sang, nổi tợ bèo
Ta vẫn an nhiên cầu mái lợp
Bạn còn phấn đấu dựng nhà treo
Ta vừa đủ hạnh bên vườn phú
Bạn phủ đầy vinh giữa dốc đèo.

S.Lê 26/04/2015