Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2015 17:10, số lượt xem: 336

Sao lòng vẫn nặng cảnh từ ly
Rối rắm tâm can được ích gì
Kẻ đã quên rồi câu ước hẹn
Ta còn vướng mãi đoạn sầu bi
Mùa vui tửu nhấp dần xa bởi
Thưở hạnh trà nhâm cũng chết vì
Áo lọng kim tiền đang đỏ gót
Ân tình mấy lạng nhớ mà chi?

S.Lê 25/06/2014