Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2015 10:55, số lượt xem: 290

Mua vui một mớ thơ đường
Mua buồn cái cảnh nhiễu nhương tình người
Mua say tửu trộn tiếng cười
Mua miền an lạc mấy mươi năm sầu
Mua danh sợi tóc bạc màu
Mua thời phận đỏ chòm râu biến hình
Mua tình gặp kẻ bạc tình
Mua đạo gặp đứa bảo mình cuồng si
Mua lòng từ thiện người khi
Mua đời ô trọc có gì đắng hơn
Mua rồi một tấm tâm chơn
Mua thương nghĩa ái thảo ơn khoe đời

S.Lê 02/05/2015