Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2015 17:09, số lượt xem: 392

Một tiếng ly từ bỗng nhói tim
Vài câu biệt gởi trút im lìm
Ngoài khơi biển động tung ngàn sóng
Phía cửa ai buồn dõi đoạn phim
Bởi hiểu: tâm còn se sắt đợi
Đành cho: dạ cứ khát khao tìm
Lòng nghe quặn thắt sầu giăng ngõ
Hạ trở u màu tựa cánh sim.

S.Lê 27/06/2015