Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2015 07:48, số lượt xem: 339

Gió lạnh ngoài hiên bỗng nhói hồn
Nghe từng hạt nhớ lẻn hoàng hôn
Thơ tình thủa nọ chưng hơi thuỷ
Kỉ niệm ngày xưa thắp lửa cồn
Ở đó nem cay dòng nhạt ái
Nơi này ướp ngọt khúc nồng ngôn
Vì đâu nhạn én lìa đôi ngả
Chẳng nợ nhau đành thổn thức ôn.

Ngồi ngơ ngác ngẫm nghẹn ngào ôn
Thất thểu thì thầm thẩm thấu ngôn
Hết hẳn hương hồi hâm hạnh tửu
Còn chăng cảnh cũ cạn cay cồn
Tiêu tan trĩu trí trơ thương cảm
Lặng lẽ lưu lòng loạn luyến hôn
Chếnh choáng chênh chao chiều chập choạng
Hanh hao hằn học hắt hiu hồn.

S.Lê 30/04/2015