15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2019 18:27

Miếng bánh mang dấu răng nàng nằm buồn hiu và khô queo trên mặt đĩa đầy xác kiến
Nàng đã từng cắn chàng và chàng biết rằng nàng không có nọc
Vậy cớ sao dấu răng nàng trên chiếc bánh bị bỏ quên lại tiêm vào tâm hồn chàng một giọt nọc không bao giờ tan của nỗi đau tuyệt ngọt?


Nguồn: Đắng và ngọt (thơ song ngữ Việt-Anh), Trang Thế Hy, NXB Trẻ, 2014