Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/01/2023 12:46, số lượt xem: 134

Nại tâm
Nghiệm tâm thân tự vị dư trà
Hàn lộ trần bì thẩm thức hoa
Nhiệt thuỷ túc căn hội thể lá
Lạc sinh chủng tử nại tâm gia.

Hoà Gia
Trà thi sơ thược khổ lai quả
Tự chế hạnh nhân cội phật đà
Tâm lĩnh tường tri tự giáo hoá
Thiện lương bình quả vị hoà gia.

04.11.2022 & 05.11.2022

Người xưa để thưởng thức trà thường hái hoa lá quả vào lúc sương mai còn đọng: chọn thảo mộc đã kinh qua cái lạnh thấm đẫm sương giá hàn lộ mà vẻ ngoài vẫn tinh nguyên; lại hứng tinh sương bạch lộ đem đun sôi dùng tẩm ủ trà để có thể thẩm hội cả hình thức trần bì vẻ ngoài lẫn túc căn thể chất nội cốt của thảo mộc.