Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/02/2022 09:53, số lượt xem: 255

Hoa quả

Tâm thơ cảm xúc đến trong đời
Tựa chiếc thuyền con giữa sóng khơi
Búp lá dương sinh hình hài mới
Biển yên nguồn trợ lực ơn trời
Khí khai bài hát mừng thay đổi
Muối đất lĩnh hội tâm thảnh thơi
Nét hoạ tỏ ngời tầm thông khởi
Cảm ơn hoa quả tâm con người.

Fruits

Child of lively emotions states
Like small boat amid curvy waves
Koru rises into straight rays
Calm sea paves way for faith
Weather sings a song of change
Earth salt calmly comprehend
Nature and nurture of human
Grateful spirit fruits of new man.

22.11.2020
For St. Cecilia Day –patronage of hymns, poets & musicians

The fruit of the spirit is: love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance: against such there is no law. ~ Bible, Galatians 5: 22-23

If there is a natural body, there is also a spiritual body…The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. ~ Bible, 1 Corinthians 15:45-46