Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/01/2023 03:22, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/01/2023 14:05, số lượt xem: 179

Hằng sinh
Khải minh thanh nữ niên luân linh
Ngọc thỏ thiềm cung bằng hữu tình
Nguyên đán nhật thân hoa bổn tính
Nhiên tâm thắp sáng đoá hằng sinh.
~ Mùng 1/1 Tết Quý Mão

Khang ninh
Tường vân mị lực huyễn hoàng linh
Tâm nhật hằng sinh vô trọng khinh
Nhu nhuyễn mục quang thân tự tĩnh
Nhiệt tâm xuân toả hoa khang ninh.
~ Mùng 3/1 Tết Quý Mão

Mùng 1/1 Tết, Sunday 22.01.2023, 1st Day of the Lunar New Year of the Rabbit

Tuesday 24.01.2023, 3rd Day of the Lunar New Year of the Rabbit
Mùng 3/1 Tết: tam hoa tụ nhất đỉnh: Kim hoa, kim hoá, thành hoá tiềm năng tài hoa, thánh hoá năng lực làm việc
Time for flourishing the inner light of mind: As the flower represents the blossoming and the gold stands for the light of the mind, the golden flower expresses the quintessence paths of the basic awakening of the real Self and its hidden potential. ~ Thomas Cleary, The Secret of the Golden Flower [bản dịch tiếng Anh theo nguyên tác Thái Ất Kim Hoa Tôn Chỉ]