“Lưỡng kinh phú”, “Nhất phú” sao tày
Thổ mộc phí hao đã dựng xây
Là thứ vô tình Chương đục ấy
Phồn hoa trôi hết, tiếng sông này

tửu tận tình do tại