Bài “Linh tước” đàn nhiều điệu mới,
Khúc “Trúc chi” phất phới như xưa.
Người dân không hát “Biên đầu”,
“Tây phong thái diệp” là câu nghe nhiều.

tửu tận tình do tại