Gió tây thổi điệu u buồn,
Nằm nghe lá rụng điên cuồng gõ song.
Tháng mười sông nước lạnh căm,
Canh ba choàng thức chăn mền giá băng.
Sương rơi quạ sợ kêu trăng,
Đêm sâu chuột đói dòm đèn chẳng ra.
Giang hồ mộng muốn về nhà,
Hết say tỉnh dậy viết ra thơ sầu.

tửu tận tình do tại