Trăng tối nổi đèn chài,
Lẻ loi chiếc đóm bay.
Gió lăn tăn gợn sóng,
Sao rải dưới sông đầy.

tửu tận tình do tại