Gió đông thổi nở thành hoa,
Điểm trang quán rượu vườn nhà công viên.
Nhà nông cây cảnh trồng thêm,
Dâu mè cũng đượm sắc xuân mười phần.

tửu tận tình do tại