Trước thềm thược dược chớm hoa,
Những cành nở đã vào nhà công khanh.
Nếu là cây cỏ vô danh,
Khi mùa xuân đến hoa tranh nhau chào.

tửu tận tình do tại