Núi Linh Trúc đường đầy rêu mọc,
Xe ngựa từng có lúc du xuân.
Anh tôi cầm chén đi cùng,
Hải đường chào đón cây lồng đầy hoa.

tửu tận tình do tại