長安道其二

西行一千里,
暝色生寒樹。
暗聞歌吹聲,
知是長安路。

 

Trường An đạo kỳ 2

Tây hành nhất thiên lý,
Minh sắc sinh hàn thụ.
Ám văn ca xuy thanh,
Tri thị Trường An lộ.

 

Dịch nghĩa

Đi về phía tây một ngàn dặm
Bóng tối làm cho cây lạnh lẽo
Nghe văng vẳng tiếng ca hát
Biết rằng đang trên đường Trường An.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Phía tây một ngàn dặm,
Cây lạnh, trời tối tăm.
Tiếng sáo ca nghe vẳng,
Biết đã đến Trường An.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Về tây ngàn dặm xa vời
Rừng cây lạnh lẽo sắc trời tối tăm
Bỗng đâu đàn sáo âm vang
Biết ngay đường đến Trường An đây rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi hướng tây khoảng chừng ngàn dặm
Đường âm u cây rậm bóng che
Thoảng nghe đàn hát xa xa
Khách du nhận biết chính là Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phía tây ngàn dặm vời xa
Rừng cây lạnh lẽo bóng sa tối sầm
Tiếng đâu đàn hát vang lừng
Biết mình giờ đã trên đường Trường An

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi về ngàn dặm phía tây xa,
Bóng tối làm cây lạnh lẽo nhà.
Văng vẳng lời ca cùng tiếng hát,
Biết rằng đang ruổi Trường An qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi về ngàn dặm phía tây,
Bóng tối lạnh lẽo làm cây rủ cành.
Nghe văng vẳng tiếng ca thanh,
Biết rằng đang ruổi về thànhTrường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời