Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 01:32

江南曲其三

日暮長江裏,
相邀歸渡頭。
落花如有意,
來去逐船流。

 

Giang Nam khúc kỳ 3

Nhật mộ Trường Giang lý,
Tương yêu quy độ đầu.
Lạc hoa như hữu ý,
Lai khứ trục thuyền lưu.

 

Dịch nghĩa

Lúc chiều xuống, đang ở trên sông Trường Giang,
Mọi người yêu cầu trở về bến sông.
Hoa rụng trôi trên sông như có tình ý,
Nên cứ quanh quẩn trôi theo bên thuyền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang trên sông Trường Giang chiều tới
Mọi người xin trở lại bến sông
Hoa trôi như có tình cùng
Theo thuyền quanh quẩn mà không tan hàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều buông đang ở Trường Giang dòng,
Ai cũng yêu cầu về bến sông.
Hoa rụng trôi sông như dụng ý,
Trôi theo quanh quẩn bên thuyền đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều buông đang ở Trường Giang,
Mọi người đều muốn về sang bến bờ.
Trôi sông dụng ý hoa rơi,
Nên cứ quanh quẩn chảy trôi bên thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường Giang chiều bảng lảng
Quay lái về bến sông
Hoa trôi chừng hữu ý
Quanh quẩn lượn bên thuyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời