Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2014 01:31

江南曲其二

逐流牽荇聽,
綠岸摘蘆苗。
為惜鴛鴦鳥,
輕輕動畫橈。

 

Giang Nam khúc kỳ 2

Trục lưu khiên hạnh thính,
Lục ngạn trích lô miêu.
Vi tích uyên ương điểu,
Khinh khinh động hoạ kiêu.

 

Dịch nghĩa

Dòng chảy qua đám rau hạnh nghe thành tiếng,
Thuyền ghé vào bờ xanh bẻ thân lau non.
Tội nghiệp cho đám vịt uyên uơng,
Bị mái chèo có vẽ hoa văn chạm nhẹ vào chúng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dòng veo veo chảy qua rau hạnh
Bờ lau xanh bẻ nhánh lau non
Tội cho đám vịt uyên ương
Mái chèo chạm nhẹ chấn thương một vài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng trôi qua hạnh rau rào rào,
Thuyền ghé bờ xanh để bẻ lau.
Tội nghiệp uyên uơng là đám vịt,
Bị chèo hoa vẽ chạm thân vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng trôi qua hạnh rào rào,
Bờ xanh thuyền ghé bẻ lau non về.
Tội nghiệp uyên uơng vịt quê,
Bị chèo hoa vẽ chạm kề vào thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng nước xao rau hạnh
Ghé thuyền bẻ nhánh lau
Nghĩ thương cho lũ vịt
Chạm phải mái chèo đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời