Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 17/08/2014 16:16, số lượt xem: 508

Xin một chút bao dung,
Cho đời thôi tội lỗi.
Xin bớt đi nông nổi,
Cho đời khỏi ngã đau.

Xin người bớt thâm sâu.
Tôi đã gần mệt mỏi.
Xin người hãy quay lại,
Nhìn tôi đã già nua.

Một mảnh đời đi qua.
Nhiều mảnh đời lại ghép.
Yêu thương là kỷ niệm,
Rồi kỷ niệm chất đầy.

Xin mùa thu qua đây,
Cho nỗi buồn hoá lá.
Để một chiều nào đó,
Thanh thản đếm lá rơi.

Và xin cứ là tôi.
Tôi không cần làm lại.
Xin thời gian dừng mãi.
Cho tôi cứ yêu người.