Mây lặng hững hờ hờ hững trôi
Lưu luyến vấn vươn chi cuộc đời
Giá ta là mây ta sẽ khác
Trôi đi lặng lẽ cuốn theo buồn
Tiếc rằng ta sống cũng chỉ ta
Bạn đi quên hết ta và mình
Trời xanh tất hẳn buồn chửa vơi
Bạn đi ta xót ta đau một mình……