Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: từ biệt (59)

Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 07:35

別親朋

畏途方萬里,
生涯近百年。
不知將白首,
何處入黃泉?

 

Biệt thân hữu

Úy đồ phương vạn lý,
Sinh nhai cận bách niên.
Bất tri tương bạch thủ,
Hà xứ nhập hoàng tuyền.


Trịnh Thục Tân người Vinh Dương, giỏi làm thơ ngũ ngôn, tuổi đã già mới được cử làm một chức Huyện uý ở vùng Giang Tải. Ngày lên đường thân thích bạn bè bày tiệc tiễn ở cửa Thượng Đông, Thục Tân làm thơ bài thơ này. Uống say rồi ngâm, thanh điệu bi thiết. Kế quả chết tại nơi làm quan, trong niên hiệu Trường Thọ (693-694).

Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đường hoạn muôn trùng nhiều hiểm trở,
Đời người trăm tuổi khổ sinh nhai.
Đành đem tóc trắng liều thân thế,
Gởi xác nơi nào thật chẳng hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường quan hiểm hóc muôn trùng,
Đời gần trăm tuổi khổ cùng mưu sinh.
Đành đem tóc trắng liều mình,
Nơi nào nhập chốn suối vàng chẳng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường quan hiểm hóc sợ muôn trùng,
Trăm tuổi vẫn còn lo khốn cùng.
Chẳng biết cái già sầm sập đến,
Suối vàng nào chốn nhập thân chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Sợ thay đường vạn dặm,
Tóc bạc còn chạy ăn.
Không biết mai trăm tuổi,
Đâu gởi nắm xương tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời