Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)
Tạo ngày 25/05/2020 23:52 bởi tôn tiền tử
Trịnh Thị Ngọc Thuỳ là một quận chúa thuộc dòng dõi chúa Trịnh. Chưa rõ chi tiết về thân thế.