Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 01:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/11/2020 22:40

訪妙山洞之作

天將虛室廠巑岏,
妙跡仍傳在此間。
一竅斜穿千古月,
半窗府瞰九迴灘。
華鯨覺夢雲中響,
石象安禪雪後班。
海宇正逢清帖會,
毫端收括錦江山。

 

Phỏng Diệu Sơn động chi tác

Thiên tương hư thất xưởng toàn ngoan,
Diệu tích nhưng truyền tại thử gian.
Nhất khiếu tà xuyên thiên cổ nguyệt,
Bán song phủ khám cửu hồi than.
Hoa kình giác mộng vân trung hưởng,
Thạch tượng an thiền tuyết hậu ban.
Hải vũ chinh phùng thanh thiếp hội,
Hào đoan thu quát cẩm giang san.


Động Diệu Sơn tức hang Màu, ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá. Đại Việt sử ký tục biên chép “Năm Canh Dần (1770), chúa Trịnh Sâm vào phía Tây, tuần hành xứ Thanh Hoá, sửa lăng miếu, xem núi sông, coi trấn ở, xét quan lại, thăm hỏi ẩn tình của dân, khen thưởng các quân...” Bài thơ được làm trong thời gian này, và được khắc trên vách đá ở động. Bài thơ cũng được chép trong các sách Hoàng Việt địa dư chí, Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú), Thanh Hoá kỷ thắng (Hoàng Mậu, Lê Bá Đằng), Trịnh gia chính phả (Trịnh Như Tấu).

Tiêu đề và nội dung ở trên do học giả Hương Nao đọc từ bản khắc trên vách động Diệu Sơn.

Bản căn cứ theo Lịch triều hiến chương loại chí:
天將虛室石巑岏,
妙跡仍傳在此間。
一竅深藏千古井,
半窻低憾九廻灘。
華鯨覺夢雲中響,
石象安禪雪後班。
海宇正逢清帖會,
毫端收拾錦江山。

Thiên tương hư thất thạch toàn ngoan,
Diệu tích nhưng truyền tại thử gian.
Nhất khiếu thâm tàng thiên cổ tỉnh,
Bán song đê hám cửu hồi than.
Hoa kình giác mộng vân trung hưởng,
Thạch tượng an thiền tuyết hậu ban.
Hải vũ chinh phùng thanh thiếp hội,
Hào đoan thu thập cẩm giang san.
Bản căn cứ theo Hoàng Việt địa dư chí:
天將虛室石巑岏,
妙跡仍傳在世間。
一竅深藏千古井,
半窻低憾九廻灘。
華鯨夢覺雲中響,
石象安排雪後鞍。
海宇正逢清帖會,
毫端收拾錦江山。

Thiên tương hư thất thạch toàn ngoan,
Diệu tích nhưng truyền tại thế gian.
Nhất khiếu thâm tàng thiên cổ tỉnh,
Bán song đê hám cửu hồi than.
Hoa kình mộng giác vân trung hưởng,
Thạch tượng an bài tuyết hậu an.
Hải vũ chinh phùng thanh thiếp hội,
Hào đoan thu thập cẩm giang san.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lưng trời nhà trống đá chon von,
Cảnh thắng trần gian dấu vẫn còn.
Một lỗ tòm hom lòng giếng thẳm,
Nửa rèm quanh quất nước ghềnh tuôn.
Chày kinh khua mộng mây đường vẳng.
Yên tượng pha sương đá chửa mòn.
Trời bể rõ ràng cơ thịnh trị.
Bút thần họp tả cảnh giang sơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Như Tấu

Trời sinh riệu đá tựa như nhà
Thắng cảnh tương truyền ở nước ta
Giếng thẳm trong hang trơ trọi đó
Suối qua cửa sổ ngắm trông mà
Mõ kinh tiếng động trong mây thẳm
Voi đá yên bầy lúc tuyết qua
Cõi bể thăng bình nay gặp hội
Bút nào hoạ hết cảnh Thanh Hoa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Phi

Nhà không, hang rộng mênh mông,
Dấu thiêng mầu nhiệm truyền trong động này.
Giếng xưa soi bóng còn đây,
Một ghềnh nước chảy vòng xoay chín lần.
Chuông vang thức tỉnh mộng trần,
Cửa thiền voi phục sau tuần mưa ngâu.
Thanh bình non nước bấy lâu,
Giang sơn gấm vóc hiện đầu bút lông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời