Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi bruce lee vào 16/11/2010 20:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/11/2010 17:24

Nền đức vun trồng trải mấy sương
Việc lành sớm ứng bách hoa vương
Màu phô gấm kết, đua muôn đoá
Vẻ sánh sao bày, rỡ mấy hàng
Rủ thềm lan, trăng giãi bóng
Kề toàn ngọc, gió đưa hương
Nhà xuân đã bỏ điềm phồn thịnh
Chu nhã lần xoang chữ lộng chương


Nguồn: Tứ bình thực lục, NXB Văn hoá thông tin, 2009