Ai dám thương đâu kẻ có chồng
Thương vì một nỗi để phòng không
Thương con cuốc nọ kêu mùa hạ
Thương cái bèo kia dạt bể đông
Thương vợ chồng Ngưu duyên chểnh mảng
Thương cha mẹ nhện phận long đong
Lòng người quân tử thương là thế
Ai dám thương đâu khách má hồng


Nguồn: Tứ bình thực lục, NXB Văn hoá thông tin, 2009