題耀山峒

天將虛室石巑岏,
妙跡仍傳在世間。
一竅深藏千古井,
半窻低憾九廻灘。
華鯨夢覺雲中響,
石象安排雪後鞍。
海宇正逢清帖會,
毫端收拾錦江山。

 

Đề Diệu Sơn động

Thiên tương hư thất thạch toàn ngoan,
Diệu tích nhưng truyền tại thế gian.
Nhất khiếu thâm tàng thiên cổ tỉnh,
Bán song đê hám cửu hồi than.
Hoa kinh mộng giác vân trung hưởng,
Thạch tượng an bái tuyết hậu an.
Hải vũ chinh phùng thanh thiếp hội,
Hào đoan thu thập cẩm giang san.


Động Diệu Sơn tức hang Màu, ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá. Đại Việt sử ký tục biên chép “Năm Canh Dần (1770), chúa Trịnh Sâm vào phía Tây, tuần hành xứ Thanh Hoá, sửa lăng miếu, xem núi sông, coi trấn ở, xét quan lại, thăm hỏi ẩn tình của dân, khen thưởng các quân...” Bài thơ được làm trong thời gian này, và được khắc trên vách đá ở động. Bài thơ cũng được chép trong các sách Hoàng Việt địa dư chí, Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú), Thanh Hoá kỷ thắng (Hoàng Mậu, Lê Bá Đằng), Trịnh gia chính phả (Trịnh Như Tấu).

Nguồn: Góc nhìn sử Việt: Tĩnh Đô Vương và Đoan Nam Vương, NXB Hồng Đức, 2015

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lưng trời nhà trống đá chon von,
Cảnh thắng trần gian dấu vẫn còn.
Một lỗ tòm hom lòng giếng thẳm,
Nửa rèm quanh quất nước ghềnh tuôn.
Chày kinh khua mộng mây đường vẳng.
Yên tượng pha sương đá chửa mòn.
Trời bể rõ ràng cơ thịnh trị.
Bút thần họp tả cảnh giang sơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Như Tấu

Trời sinh riệu đá tựa như nhà
Thắng cảnh tương truyền ở nước ta
Giếng thẳm trong hang trơ trọi đó
Suối qua cửa sổ ngắm trông mà
Mõ kinh tiếng động trong mây thẳm
Voi đá yên bầy lúc tuyết qua
Cõi bể thăng bình nay gặp hội
Bút nào hoạ hết cảnh Thanh Hoa?


Nguồn: Trịnh Như Tấu, Trịnh gia chính phả, NXB Ngô Tử Hạ, Hà Nội, 1933
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời