安排別是一乾坤,
巍嶪穹窿地勢尊。
表裡重重虛石壁,
東西面面廠雲門。
寒碑雲鎖陳陳寺,
古磬風催遠遠村。
玉帶周廻供我賞,
何勞漁父訪桃源。

 

Đề Bạch Nha động

An bài biệt thị nhất càn khôn,
Nguy nghiệp khung long địa thế tôn.
Biểu lý trùng trùng hư thạch bích,
Đông tây diện diện xưởng vân môn.
Hàn bi vân toả trần trần tự,
Cổ khánh phong thôi viễn viễn thôn.
Ngọc đái chu hồi cung ngã thưởng,
Hà lao Ngư phủ phỏng đào nguyên.

 

Dịch nghĩa

Trời đất bày sẵn ra chỗ này một khung cảnh riêng biệt
Núi cao, bầu trời rộng, địa thế tôn nghiêm lắm
Trong ngoài mấy lần vách đá dựng đứng lên
Đông tây mặt nào cũng hình như có cửa mây mở rộng
Khói phủ bia đá cũ ở chùa tận bên trong
Khánh cổ đánh lên gió đưa tiếng đến tận các làng xa
Dòng nước như đai ngọc vòng quanh đủ cho ra thưởng thức
Cần gì phải hỏi thăm Đào Nguyên ở đâu nữa?


Động Bạch Nha ở bãi biển huyện Nga Sơn, Thanh Hoá. Ngọn núi cao đứng sững lên, giữa núi có động sâu, gần với động Từ Thức.

Nguồn:
1. Góc nhìn sử Việt: Tĩnh Đô Vương và Đoan Nam Vương, NXB Hồng Đức, 2015
2. Lịch triều hiến chương loại chí, NXB Trẻ, 2015

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Đặt bầy riêng một càn khôn,
Khum khum thế đất chon von gồ ghề.
Trước sau vách đá hai bề,
Đông tây hai mặt mây che mịt mùng.
Bia chùa mây ám lạnh lùng,
Gió đưa tiếng khánh vang từng thôn trang.
Tiện dòng nước cuốn sáng choang,
Cớ sao Ngư phủ hỏi đường Đào nguyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Như Tấu

Xếp đặt xưa kia đã thực tài
Thênh thang ngất ngểu, đứng lưng vời.
Trong ngoài đá xếp, nhà không vách,
Sau trước mây quanh cửa chẳng cài
Mây phong bia đá màu thiên cổ
Gió thổi chuông đồng khách lắng tai
Giải ngọc hứng vui đà cũng đủ
Lọ tìm ngư phủ, hỏi thiên thai?


Nguồn: Trịnh Như Tấu, Trịnh gia chính phả, NXB Ngô Tử Hạ, Hà Nội, 1933
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời