Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)
Tạo ngày 26/05/2020 00:06 bởi tôn tiền tử
Trịnh Quán là người trong thân tộc của chúa Trịnh, ban đầu được chúa Trịnh Cương thương yêu và tin dùng trong một thời khá dài. Ông giữ các chức vụ Tả đô đốc, Chưởng phủ sự, Phó đô tướng Đại tư không, tước Tuyên quận công. Sau vì quyền lực của nhiều vương thất họ Trịnh quá lớn, trong đó có Trịnh Quán là thế lực lớn nhất, Trịnh Cương có ý e sợ, nên vừa dỗ dành vừa doạ nạt, năm 1722 ép Trịnh Quán phải bãi bỏ binh quyền.