Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 06:27

富貴曲

美人梳洗時,
滿頭間珠翠。
豈知兩片雲,
戴卻數鄉稅。

 

Phú quý khúc

Mĩ nhân sơ tẩy thì,
Mãn đầu gian châu thuý.
Khởi tri lưỡng phiến vân,
Đái khước sổ hương thuế.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp rửa mặt chải tóc
Trên đầu gài nhiều đồ trang sức bằng ngọc quý
Chỉ tính sơ qua ở hai bím tóc
Đã là đeo sưu thuế của mấy làng

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mỗi lần người đẹp điểm trang
Trên đầu, trâm ngọc, lược vàng lung linh
Chỉ riêng đôi bím tóc xinh
Đã đeo sưu thuế dân đinh mấy làng


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Người đẹp điểm trang sơ,
Đầy đầu châu ngọc lộ.
Đâu hay hai tóc mây,
Đeo thuế biết bao hộ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Người đẹp điểm trang sơ mặt tóc
Đầy đầu cài đầy nhóc ngọc châu.
Hai bím tóc, tính không đâu
Đã đeo thuế nặng sưu cao mấy làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mỹ nhân rửa mặt rồi chải đầu,
Trên đầu chen chúc cài ngọc châu.
Nào hay chỉ trên hai bím tóc,
Mang cả mấy làng tiền thuế xâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người sang đẹp sau khi tắm gội
Mang trên đầu ngọc bội trân châu
Há không hay biết do đâu
Nhiều làng đóng thuế âu sầu đắng cay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời