Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 18/06/2014 14:18 bởi tôn tiền tử
Trịnh Lập Chi 鄭立之 sống khoảng năm Trinh Nguyên, Nguyên Hoà đời Đường, thơ còn 1 bài.