Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)
Tạo ngày 27/05/2020 00:25 bởi tôn tiền tử
Trịnh Lân vốn tên là Đặng Đình Lân, người xã Lương Xá, huyện Chương Đức, phủ Ứng Thiên, đạo Sơn Nam, là quan trấn thủ Phụ quốc công, Đô đốc thự phủ sự, tước Gia quận công, được ban họ chúa. Ông được gả quận chúa Trịnh Thị Ngọc Qua là con gái thế tử Trịnh Vịnh 鄭栐 (1654-1683).