Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 19/11/2015 11:28

Một ngày
             lạ lắm
                        không em
Hạt mưa
              như cũng
                             cho riêng
                                             một người
Tiếng mưa
                   đứt
                           nối
                                   thành lời
Lời quên
                 bỏ giữa
                              một trời
                                             không em...


Nguồn: Thơ Huy Trụ chọn lọc, NXB Văn học, 2010