Lưng ong nhờ gió nâng niu,
Bờ sông nước Việt yêu kiều đứng đây.
Từng chùm hoa đoả cành sây,
Quả đeo hàng chuỗi, xanh dầy lao xao.
Ban đêm đom đóm sáng sao,
Đến mùa, mầm dưới gốc ào ạt đâm.
Dưới ao có hàng cá ngầm,
Thuyền câu buộc dưới bóng râm, thanh bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.