龍席村居雜咏其一

學童霜履虹橋去,
釣叟煙凌水滸歌。
村落生捱勤少婦,
簷前邀月揀棉花。

 

Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 1

Học đồng sương lý hồng kiều khứ,
Điếu tẩu yên lăng thuỷ hử ca.
Thôn lạc sinh nhai cần thiếu phụ,
Thiềm tiền yêu nguyệt giản miên hoa.

 

Dịch nghĩa

Trong sương, học trò nhỏ đi theo lối cầu cong,
Khói toả, ông lão câu hát trên bến nước.
Thiếu phụ thôn quê sinh nhai cần mẫn,
Trước thềm chờ trăng sáng, chọn nhặt hoa bông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Cầu vòng, trò nhỏ trong sương sớm.
Ông lão buông cần cất tiếng ca.
Lặn lội thân cò người thiếu phụ,
Ngồi trông trước cửa nhặt cành hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Học trò sương dẫm lối cầu cong,
Ông lão buông câu hát bến sông.
Thôn xóm chuyên cần người thiếu phụ,
Trước thềm trăng sáng nhặt hoa bông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời