Ký hoài Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn Chân Lạp hành

Viên mai tiêu bạch, cúc từu hoàng,
Phồn tháp trần sinh thảo mộng mang.
Đắc lộ côn bằng nam đồ hải,
Ly quần hồng nhạn dạ minh sương,
Thạch thành tuý phỏng chung mai tích,
Kim tháp nhàn bình bố hệ phương.
Lao ngã Dữu lâu tần ỷ vọng,
Thê mê lãnh thu thuỷ thương mang.

 

Dịch nghĩa

Mai vườn rụng trắng, cúc nhú vàng,
Giường Trần Phồn bụi đóng, mộng cỏ bận bịu.
Côn bằng gặp đường mây bay về nam vượt biển,
Lìa đàn hồng nhạn đêm kêu sương.
Thạch thành say tìm dấu tích chôn chuông,
Nhàn bàn về cách lấy vải buộc tháp vàng lại.
Nhọc công ta lầu Dữu cứ trông ngóng hoài,
Cây lạnh mờ mịt, nước mênh mang.


Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn là người quê quán huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Năm 1801, ông trúng tuyển khoa thi chọn nhân tài, được bổ làm Tham mưu rồi đổi sang Hàn lâm viện Thị độc. Ông từng đi sứ Trung Quốc hai lần và sang Xiêm. Sau ông làm Cai bạ, rồi làm Tả tham tri bộ Hình và Hiệp trấn Nghệ An. Ông có tham gia trong nhóm Sơn hội.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Mai rụng trắng, cúc nhú vàng,
Giường Phồn bụi đóng, mộng xoàng cũng say.
Côn bằng vượt biển tung mây,
Đêm nghe hồng nhạn lạc bầy kêu thương.
Thạch thành hỏi dấu chôn chuông,
Chuyện bàn vải buộc tháp vàng khỏi trôi.
Nhọc ta lầu Dữu trông vời,
Cây thời mờ mịt, nước thời mênh mang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngạc Xuyên

Vườn mai phơi bạc, cúc khoe vàng,
Bụi đóng vạc trần giấc mộng hoang.
Rời biển côn bằng nam gặp hộ,i
Kêu sương hồng nhạn tới chia đàn.
Thạch thành hỏi tích chôn chuông cổ,
Kim tháp bàn phương buộc vải mành.
Tớ nhọc hằng trông lầu Võ lượng,
Tích mù non núi, nước mênh mang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời