Nơi đây di tích Nguyên ông,
Núi nhiều tầng mặt trời hồng đẹp thay.
Sông vòng ôm sản vật đầy,
Tên cao nhân ngọn núi này khắc ghi.
Tay lần chữ cổ trên bia,
Thử dòm tuyến mặt trời đi bao chừng.
Trời chiều khách bước ngập ngừng,
Tiếng đọc sách lọt qua từng cửa thưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.