Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 10:50

Hoài nội

Hồ hải đông lưu điện sử bôn,
Hồi lan kim ngạc dược giang đồn.
Chế Lăng sơn thuỷ nhiêu yên chướng,
Gia Định hương quan nhập mộng hồn,
Phi thị bạch tần đầu Sở khách,
Hà đương thanh thảo oán vương tôn.
Dương Châu kỵ hạc thành hư vọng,
Hối bất Trần khanh lạc quán viên.

 

Dịch nghĩa

Biển Hồ nước chảy về đông, nhanh như chớp,
Cá sấu quẩy mình nhô trên làn sóng, cá lợn nhảy vọt giữa dòng sông.
Núi sông miền Chế Lăng hơi bốc nặng nề nhiều chỗ,
Hương quan trấn Gia Định, lòng riêng mộng tưởng hàng đêm.
Ta không phải là người khách nước Sở mà phải ẩn núp bên bãi bạch tần,
Việc gì lại oán chàng vương tôn đến nỗi ngậm ngùi trước khóm cỏ thơm.
Cỡi hạc chơi cảnh thành Dương Châu, cái mộng phú quý thần tiên đã thành chuyện hão.
Hối hận rằng chẳng làm như Trần Trọng Tử ở nhà cùng vợ gánh nước tưới vườn rau còn vui thú hơn.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Biển Hồ cuồn cuộn về đông,
Cá sấu quẫy, cá lợn tung sóng tràn.
Chế Lăng chướng khí ngút lan,
Mộng về Gia Định bàn hoàn tình quê.
Bãi tần đừng mãi nép kề,
Cỏ xanh, sao chẳng trở về, Vương tôn?
Dương Châu mộng hão thêm buồn,
Hối không gánh nước tưới vườn chung vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Biển Hồ nước chảy hướng đông nhanh,
Sóng vỗ, giang đồn cá sấu trang.
Sông núi Chế Lăng lam chướng lắm,
Quê hương Gia Định mộng hồn quanh.
CHẳng làm khách Sở, thân tần trắng,
Nào oán vương tôn, phận cỏ xanh.
Cưỡi hạc Dương Châu thành ước hão,
Tưới vườn hối chẳng kịp Trần Khanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời