Bãi răm, ruộng lác, bến xanh,
Mái tranh, lều chợ, nhà chành gỗ cao.
Ông già xỉa bạc trắng phau,
Xẻo thịt đồ tể vung dao sáng loà.
Thuyền chài tìm bến không ra,
Ông tiều mù thấm ướt tà áo bông.
Vẫn còn có khách lên giồng,
Xông pha gió rét, rượu không cần dùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.